Kompleksowa rehabilitacja – specjalny program finansowany przez PFRON

żródło: pixabay.com

Trwa rekrutacja osób, które z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Specjalny program kompleksowej rehabilitacji możliwy jest dzięki funduszom unijnym, który realizuje PFRON-u.

– To jest program, który ma za zadanie przekwalifikowanie zawodowe. Ma zapewnić nowe kwalifikacje. Jest to zupełnie nowe podejście. Najważniejszym dla nas celem jest uzyskanie przez uczestników zatrudnienia. Program jest kierowany do osób, które w wyniku wypadku lub choroby straciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Mogą to też być osoby, które są niepełnosprawne od urodzenia albo nabyli ją w okresie rozwojowym i nigdy nie pracowały – mówi Żaneta Oczeretko ze świętokrzyskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Z programu mogą skorzystać osoby, które nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowe. Proces rehabilitacji trwa od 5 do 6 miesięcy i odbywa się w trzech modułach. – Jest to moduł zawodowy, psychospołeczny i medyczny. Na ten zawodowy kładziemy największy nacisk i na nim się koncentrujemy. Polega on na odbyciu szkolenia lub kilku szkoleń zawodowych. Są to też zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. W module psychospołecznym są zajęcia z psychologiem, które mają zmotywować i zintegrować wszystkich uczestników. W module medycznym zależy nam na przywróceniu lub utrzymaniu sprawności fizycznej każdego uczestnika, który jest pod stałą opieką specjalisty rehabilitacji – wyjaśnia Żaneta Oczeretko.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest ustabilizowany stan zdrowia. Pobyt w ośrodku, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne. Rekrutacja potrwa do 30 marca 2023 roku. W ośrodku w Nalęczowie od czerwca ubiegłego roku w projekcie wzięło udział blisko 70 osób.

/paw/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia