Czy przeciwnicy budowy kopalni w Rudzie Kościelnej mogą już świętować?

fot. FB/Stop kopalni w Rudzie Kościelnej

’Nie zapeszając, ale mogę chyba pogratulować mieszkańcom północnej części gmin Ćmielów i Bodzechów – napisał na swoim facebookowym profilu Arkadiusz Bąk, radny wojewódzki, informując, że Świętokrzyskie Kopanie Surowców Mineralnych najprawdopodobniej nie będą forsować dalej budowy kopalni w Rudzie Kościelnej. Radio Ostrowiec sprawdziło na ile taki scenariusz jest prawdziwy.

W rozmowie z Radiem Ostrowiec Arkadiusz Bąk wyjaśnia ogólnie, że to z jego rozmowy z przedstawicielami organów przedsiębiorstwa wynika, że nie będą walczyć o realizację inwestycji, której nie chcą mieszkańcy. – Wygląda na to, że ten głos mieszkańców wyrażony również przez burmistrz Ćmielowa jest słuchany przez biznes. Odpowiedzialne firmy zresztą nie podejmują decyzji wbrew lokalnej społeczności i wygląda na to, że Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych to rozumieją i oby tak się stało – mówi radny, potwierdzając, że może to oznaczać, że spółka nie odwoła się od negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, a taką zapowiada wydać Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Burmistrz Suska mówi, że była już informowana przez prezesa spółki o tym, że nie odwołają się od jej decyzji. – W drugiej połowie września było takie spotkanie z panem prezesem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Pan prezes oświadczył, że nie będzie się odwoływał od tej mojej decyzji, czyli nie będzie składał odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Złożył propozycję rozpatrzenia możliwości zbudowania przez nich farmy fotowoltaicznej – relacjonuje, ale zauważa, że w ślad za tym zapewnieniem miała otrzymać pismo, ale żadne dotąd nie zostało przez spółkę skierowane do samorządu.

Joanna Suska podkreśla, że od przygotowania szczegółowego uzasadnienia dla wydania negatywnej decyzji nie odstępuje. – My już nam nim pracujemy, mimo, że nie otrzymaliśmy jeszcze koniecznych opinii ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu i Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie – mówi. – Wszystkie te opinie i zawarte w nich przesłanki będą w przygotowywanej odmownej decyzji ujęte w taki sposób, aby wyczerpać procedurę postępowania administracyjnego, aby inwestor, w przypadku jednak złożenia odwołania, nie miał możliwości uzyskania innej decyzji niż taka, jaką przygotowujemy – zapewnia Joanna Suska.

Potwierdzenia, że Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych po otrzymaniu takiej omownej decyzji od samorządu Ćmielowa nie będą się odwoływać szukaliśmy u prezesa spółki. Chcieliśmy też zapytać o ewentualne plany budowy w Rudzie Kościelnej farmy fotowoltaicznej, jednak prezes nie chciał jeszcze teraz rozmawiać na ten temat. Usłyszeliśmy, że wypowie się, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kopalni zostanie wydana przez gminę Ćmielów.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia