Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia dla osób niepełnosprawnych

żródło: pixabay.com

Jeszcze tylko do niedzieli, 10 października osoby z niepełnosprawnością mogą złożyć wniosek o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

– Zainteresowanie mieszkańców powiatu ostrowieckiego tą formą pomocy, jak co roku, jest bardzo duże. Do tej pory wpłynęło już ponad 190 wniosków – podkreśla Joanna Pikus, dyrektor ostrowieckiego PCPR-u. Dodaje, że dofinansowanie obejmuje koszty opłaty za naukę czyli czesne za jedno półrocze oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Może on być zwiększony w kilku przypadkach, np. jeżeli student pobiera naukę poza miejscem zamieszkania, jeżeli posiada Kartę Dużej Rodziny czy kształci się na kilku kierunkach – wylicza dyrektor Pikus.

Wnioski dotyczące dofinansowania wszelkich form kształcenia osób niepełnosprawnych można składać tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Przypomnijmy, że w tym roku na realizację wsparcia w ramach programu Aktywny Samorząd ostrowiecki PCPR otrzymał z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia