Miasto inwestuje w oświatę

– Samorząd inwestuje w oświatę i nadal będzie to czynił – zapewniał Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, który uczestniczył dziś w uroczystości inauguracji roku szkolnego w szkole podstawowej nr 5 na osiedlu Ogrody.

– Ostrowiecka oświata jest w dobrej kondycji i będziemy o nią dbać. W te wakacje na remonty i wyposażenie wszystkich naszych placówek, a więc szkół podstawowych i przedszkoli, przeznaczyliśmy ponad 2 miliony złotych – mówił prezydent.
Placówka na Ogrodach to największa szkoła podstawowa w mieście. Uczy się w niej 826 uczniów, w tym 98 pierwszaków. Dzięki wsparciu samorządu została doposażona w sprzęt i, jak mówi dyrektor Marta Dobrowolska-Wesołowska, nauczyciele mają wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia zajęć w sposób atrakcyjny dla uczniów. – Już wszystkie sale w naszej szkole są wyposażone w sprzęt multimedialny, a tak nie było. Nauczyciele stykali się z kredą i zieloną tablicą, a teraz mamy już ekrany, monitory interaktywne, rzutniki i wszystko, co jest potrzebne, żeby prowadzić zajęcia w sposób, jakiego oczekują nasi uczniowie – zapewnia dyrektor 'Piątki”.
Szkoła w tym roku doczeka się także remontu elewacji i małej sali gimnastycznej, a w kolejnym roku dużej hali.

Prezydent Górczyński mówił, że inwestowania w oświatę nie ograniczają jedynie do remontów i zakupów. Zapewnił, że samorząd nadal będzie finansował dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki i przedmiotów artystycznych oraz wspierał najlepszych uczniów i nauczycieli. – Chcemy, aby nauczyciele, którzy pokażą osiągnięcia swoich wychowanków nadal otrzymywali ekstra tysiąc złotych do pensji co miesiąc. Chcemy też rozszerzać program stypendiów dla najlepszych uczniów. Po raz pierwszy miasto Ostrowiec Świętokrzyski przeznaczyło łącznie 100 tysięcy złotych dla dziesięciu uczniów i w połowie września takie stypendia powinny zostać wypłacone – dodaje prezydent Górczyński.
Przypomnijmy, że do programu stypendialnego dyrektorzy szkół podstawowych w Ostrowcu zgłosili 31 uczniów, którzy w minionym roku osiągali sukcesy naukowe, sportowe lub artystyczne. Specjalna komisja wyłoni dziesięć osób, z których każda otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych.

/mag/

 

 

 

 

 

Ważne wydarzenia