ZUS wziął pod lupę zwolnienia lekarskie Polaków

żródło: pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wziął pod lupę zwolnienia lekarskie Polaków.

ZUS przeprowadził 85 tysięcy kontroli osób przebywających za zwolnieniu lekarskim w drugim kwartale 2021 r. W konsekwencji wydanych zostało 3 tys. 900 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. To o połowę mniej niż w okresie od stycznia do kwietnia br. W efekcie do kasy ZUS-u wróciło ponad 3 miliony 317 tysięcy złotych.

W Świętokrzyskiem w tym samym okresie skontrolowano prawie 6 tys. zwolnień lekarskich. Pracownicy ZUS zakwestionowali 272 zwolnienia, w efekcie, czego w kasie ZUS zostało ponad 87 tysięcy złotych.
Jak mówi Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS, są dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku, to lekarz orzecznik bada czy rzeczywiście osoba wezwana na kontrolę zwolnienia lekarskiego jest chora i czy to zwolnienie nie powinno zostać skrócone. W drugim przypadku mamy tzw. badanie wykorzystania zwolnienia lekarskiego. W tym przypadku pracodawca może tę kontrolę przeprowadzić sam, jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Dodaje, że w naszym regionie w całym minionym półroczu przeprowadzonych zostało ponad 420 kontroli. W sumie 55 osób zostało pozbawionych prawa do wypłaty zasiłku chorobowego, co dało w sumie oszczędności na kwotę 70 tysięcy złotych. – Jeżeli sprawdzana osoba wykorzystuje w sposób nieprawidłowy zwolnienie lekarskie, traci to zwolnienie i musi zwrócić pieniądze za cały okres zwolnienia lekarskiego – podkreśla rzecznik Szkalej.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby czy macierzyństwa wyniosła w okresie od stycznia do końca czerwca 2021 r. 105 tysięcy złotych.

/paw/

Ważne wydarzenia