Ostrowieckie Domy Pomocy Społecznej mają wolne miejsca

Osoby chore i niepełnosprawne wymagające stałej opieki mogą skorzystać z pomocy i ubiegać się o przyjęcie do Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu ostrowieckiego. W obu placówkach – przy Grabowieckiej i na osiedlu Słonecznym – są wolne miejsca.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewlekle chore zamieszkujące nie tylko na terenie powiatu ostrowieckiego, ale także osoby pochodzące z innych regionów Polski – przypomina Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu.

DPS przy ulicy Grabowieckiej oferuje 188 miejsc dla przewlekle chorych somatycznie, zaś dom na os. Słonecznym ma 151 miejsc dla osób przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi. – w obecnym momencie posiadamy 3 wolne miejsca w DPS na osiedlu Słonecznym oraz około 30 miejsc w DPS na Grabowieckiej – mówi Barbara Cudzik, podkreślając, że między innymi pandemia, pomimo dobrej opieki w placówkach, miała wpływ na wyższą umieralność podopiecznych.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w placówce wynosi ponad 3300 i 3500 złotych. – Przy czym, odpłatność osoby, która jest kierowana do placówki to jest 70 proc. ze świadczenia jakie ta osoba otrzymuje. Pozostałe środki to jest kwestia odpłatności rodziny, jeśli ma znaczne dochody, albo też ostatnim organem, który dopłaca do pobytu osoby chorej jest gmina kierująca taką osobę do DPS-u – tłumaczy dyrektor ostrowieckiego PCPR-u.

Aby uzyskać skierowanie do domu pomocy społecznej najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i wystawi skierowanie do DPS-u.

/paw/

Ważne wydarzenia