Ostatnie dni na złożenie wniosku o wypłatę 500 plus, aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia

żródło: pixabay.com

W najbliższy piątek 30 kwietnia mija termin złożenia wniosków o wypłatę 500 plus, aby zachować ciągłość wypłacanego świadczenia.

– Rodzice, którzy złożą wniosek w terminie będą mieli przyznane świadczenie, a wypłata za czerwiec zostanie zrealizowana maksymalnie do 30 czerwca – mówi Justyna Gawlik, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu.

Przypomina, że obecne świadczenia obowiązują do końca maja tego roku, a nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2022 roku. Osoby, które złożą wniosek w maju bądź czerwcu otrzymają wyrównanie za te miesiące. Ci, którzy się spóźnią ze złożeniem wniosku, stracą.
– Jeżeli wniosek będzie złożony po 30 czerwca 2021 świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. jeśli ktoś już złożył na świadczenie 500 plus od lipca będzie miał przyznane świadczenie od lipca, ale nie będzie miał tego wyrównania za czerwiec – tłumaczy Justyna Gawlik.

W Ostrowcu, na ponad 8 tysięcy uprawnionych do wypłaty 500 plus wnioski złożyło nieco ponad połowę. – Jeśli chodzi o składanie wniosków drogą internetową mamy już ich ponad 4 tysiące. Natomiast drogą papierową otrzymaliśmy 500 wniosków od naszych wnioskodawców. Spodziewamy się więc, że jeszcze tych wniosków jeszcze trochę do nas wpłynie.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej bądź papierowej bezpośrednio w MOPS-ie.

/paw/

Ważne wydarzenia