W Dziennym Domu Opieki Medycznej usprawnią seniorów po koronawirusie. Rusza nabór na nowy turnus

Dzienny Dom Opieki Medycznej otwiera się na seniorów, którzy po przebyciu Covid-19 utracili sprawność i chcą powrócić do dawnej kondycji psychofizycznej. Właśnie ruszył nabór na kolejny turnus, który rozpocznie się w maju.

– Dzienny Dom Opieki Medycznej jest skierowany szczególności do osób w wieku powyżej 65 roku życia, choć mogą być też młodsze, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką lekarza rodzinnego i specjalistów, a jednoczenie nie wymagają całodobowej opieki pielęgnacyjnej. Ponieważ mamy pandemię i dużo osób było hospitalizowanych z powodu covid-19, więc chcemy objąć wsparciem także te osoby, żeby jak najdłużej mogły samodzielnie funkcjonować – mówi ks. Paweł Anioł, dyrektor i twórca Domu Ulgi w Cierpieniu, przy którym działa DDom i wyjaśnia, że to takie sanatorium na miejscu.
Turnus trwa od 30-120 dni roboczych, a pobyt w placówce kilka godzin dziennie. Uczestnicy turnusu mają zapewnioną rehabilitację ruchową, opiekę lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, specjalistyczną pomoc w doborze leków, wsparcie dietetyków, psychologów, logopedy, terapię zajęciową i społeczną. Mają też zapewniony posiłek. Na pomoc w formie porad i konsultacji liczyć mogą też opiekunowie seniorów. I to wszystko za darmo, bo cały projekt jest finansowany ze środków unijnych. – Nowy turnus rozpoczyna się teraz w maju, ale nabór trwa. Kandydaci muszą mieć skierowanie od lekarza, z oceną samodzielności  w skali Barthel w zakresie od 40 do 65 punktów i formularz zgłoszeniowy – wyjaśnia ks. Anioł.
Wolnych miejsc nie zostało już dużo, więc osoby zainteresowane powinny się pospieszyć. Szczegóły dotyczące naboru i numery telefonów są opublikowane na stronie ostrowieckiego hospicjum w zakładce Dzienny Dom Opieki Medycznej.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia