Czwórka, szkoła nowych możliwości

Ponad 700 tysięcy złotych kosztowała modernizacja i wyposażenie trzech klasopracowni: matematyczno- fizycznej, geograficzno-przyrodniczej i biologiczno-chemicznej w szkole podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Placówka na projekt o nazwie 'Czwórka, szkoła nowych możliwości’ pozyskała środki unijne, a trzydziestoprocentowy wkład własny zapewniła gmina Ostrowiec.

– Przez wiele lat szkoły podstawowe były sześcioklasowe, dopiero od 2017 roku mamy klasy siódme i ósme. Pojawiła się więc potrzeba wyposażenia tych klasopracowni w niezbędne pomoce do nauki fizyki, chemii czy realizacji poszerzonej podstawy naukowej z biologii – mówi Agnieszka Batóg, dyrektor szkoły nr 4.
Klasy zostały odświeżone, wyposażone w stoliki i krzesła, meble oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono laptopy dla uczniów i nauczyciela, tablice interaktywne, projektory, drukarkę 3D. Nowe możliwości prowadzenia lekcji prezentowali dziś dziennikarzom nauczyciele i uczniowie. Odczytywali pogodowe dane z ogródka meteorologicznego, przygotowali eksperyment chemiczny, wydrukowali na drukarce 3d klucz do szkoły.

W szkole powstał też multimedialny gabinet logopedyczny wspierający diagnozę, profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka. – Jest to trudna i długotrwała praca, która wiąże się z takim mozolnym powtarzaniem tych samych ćwiczeń. To szczególnie u małych dzieci prowadzić może do zniechęcenia i braku motywacji do dalszej pracy. Oprogramowanie, które otrzymaliśmy, jest ciekawym urozmaiceniem zajęć terapii logopedycznej – wyjaśnia logopeda Kalina Łabuz-Bębas.

W ramach projektu remontu doczekał się także blok sportowy. Odnowione zostały posadzki sali gimnastycznej i zaplecza, oświetlenie, drzwi, szatnie gimnastyczne, a w podziemiach szatnie szkolne, w których stanęły nowe i kolorowe szafki.

– Mamy świetnych pedagogów, mamy dobrych nauczycieli i mamy zdolną młodzież. Teraz wszystko we wspólnych rękach, aby ta młodzież była zarażona pasją, chęcią do nauki i aby osiągała sukcesy. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich uczniów, rodziców i dziadków, żebyśmy mogli w końcu wrócić do normalności, rozpoczęli naukę stacjonarnie, w szkołach z kontaktem z rówieśnikami – mówił Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca, podkreślając, że szkoła prezentuje europejski poziom.

Przypomnijmy, że wcześniej w szkole odnowione zostały części wspólne, korytarze i łazienki. Wnętrza są kolorowe i przyjazne dzieciom, a zajęcia, dzięki nowym i nowoczesnym pomocom dydaktycznym ciekawsze.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia