Od września osoby bezrobotne mogą liczyć na wyższe świadczenie

żródło: pixabay.com

Od tego miesiąca osoby bezrobotne mogą liczyć na wyższe świadczenie – informuje Monika Goraj, kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu. Dodaje, że podwyższoną do 1200 złotych przez pierwsze 90 dni kwotę zasiłku otrzymują wszyscy bezrobotni. Po upływie 3 miesięcy zasiłek będzie wynosił 942 złote 30 groszy.

– Zasiłek będzie obowiązywał od 1 września w tej zmienionej wysokości. Także bezrobotni zauważą tą różnicę w swoich świadczeniach już w październiku. Podwyższona kwota dotyczy wszystkich osób bezrobotnych, zarówno tych, które do tej pory pobierały u nas zasiłek przed wejściem ustawy, jak i osób, które rejestrują się na bieżąco – mówi Monika Goraj.

Wysokość zasiłku jest również uzależniona od stażu pracy. – Inną wysokość mają osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat. Kolejna grupa to są osoby, które pracują więcej niż 5 lat, ale mniej niż 20. Ostatnia grupa to osoby posiadające staż pracy więcej niż 20 lat – dodaje. W związku ze zmianą wysokości zasiłku dla bezrobotnych wzrastają również kwoty innych świadczeń. – Jeśli rośnie zasiłek, to rośnie również stypendium stażowe. Będzie ono w tej chwili wynosiło 1440 zł jeżeli jest finansowane ze środków unijnych albo 1310,40 zł jeśli jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Rośnie też wysokość dodatku aktywizacyjnego, który wynosi teraz 360 zł brutto.

W Ostrowcu uprawnionych do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych jest ponad 780 osób. Przypomnę, że świadczenie to przysługuje tym, którzy przepracowali w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację minimum 365 dni.

/paw/

Ważne wydarzenia