Kalendarz przed wyborami prezydenckimi 28 czerwca

Na niedzielę 28 czerwca Marszałkini Sejmu zarządziła wybory Prezydenta RP, określając też nowy kalendarz wyborczy. Wybory zostaną przeprowadzone w lokalach wyborczych, ale głosować będzie można też korespondencyjnie, a także, jak we wszystkich poprzednich wyborach, przez pełnomocnika oraz za granicą lub poza miejscem zameldowania. Kalendarz określa też terminy dla osób, które w czasie wyborów będą w kwarantannie z powodu epidemii koronawirusa.

– Do 16 czerwca wyborcy mają czas, by skorzystać z tego novum w charakterze powszechnym i zgłosić komisarzowi, ale za pośrednictwem urzędu gminy, zamiar głosowania korespondencyjnego –
mówi Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Pakiety wyborcze, czyli kartę do głosowania i oświadczenie do podpisania wyborca, który zgłosi chęć głosowania korespondencyjnego, ma otrzymać do 23 czerwca. Co później z nimi zrobić? Są 4 możliwości. – W przypadku głosowania w kraju, tę kopertę zwrotną, zawierającą wypełnioną kartę wyborczą oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym oraz tajnym oddaniu głosu należy najpóźniej do dnia 26 czerwca, czyli do piątku, wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza, właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej.  Można też osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy. Termin na to również upływa 26 czerwca, ale trzeba to zrobić w godzinach pracy urzędu. Taki pakiet wyborczy można też osobiście lub przez inną osobę dostarczyć w dniu wyborów i w godzinach głosowania do właściwego lokalu wyborczego – wyjaśnia dyrektor Michcik.

Wyborcy, którzy zostali skierowani na kwarantannę domową zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju mogą zgłaszać najpóźniej do 23 czerwca. Do tego samego dnia zgłaszać można wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Tak, jak w poprzednich wyborach będzie można zagłosować przez pełnomocnika. Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w lokalu upływa 19 czerwca.

– Zakończenie kampanii wyborczej to tradycyjnie piątek przed wyborami o północy, a głosujemy w lokalach wyborczych 28 czerwca w godzinach 7.00-21.00.

Uczestniczyć w wyborze prezydenta Polski będą mogli też wyborcy przebywający za granicą. Zamiar głosowania korespondencyjnego właściwemu konsulowi zgłaszać mogą do 13 czerwca.
Do 25 czerwca zgłaszać mogą wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia