Bezdomni uciekają przed koronawirusem

źródło: pixabay.com

Osoby bezdomne nie mają stałego miejsca, w którym mogą bezpiecznie przeczekać pandemie koronawirusa. Tym samym stają się dużym zagrożeniem rozprzestrzeniania się go na inne, większe grupy ludzi.

Jak skutecznie zadbać o nich i tym samym o bezpieczeństwo mieszkańców Ostrowca? W mieście istnieje noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, która zapewnia tymczasowe schronienie. Opiekę nad nią sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Podjęliśmy szereg działań i zarządzeń by ograniczyć do minimum przebywanie osób bezdomnych w przestrzeni publicznej– mówi Joanna Wierzbińska, z-ca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu.

Dodatkowo personel noclegowni dwa razy dziennie mierzy podopiecznym temperaturę i sprawdza trzeźwość. Sam budynek noclegowni usytuowany jest na dużej działce gdzie można pospacerować czy wykonać drobne prace ogrodowe – co z kolei gwarantuje komfort izolacji.
Aby trafić do noclegowni trzeba przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę w miejscu wyznaczonym przez władze powiatu. Dotyczy to zarówno nowych osób jak i tych , którzy z powodu złamania regulaminu zostały usunięte z placówki. Dodajmy, że ostrowiecka noclegownia dysponuje 22 miejscami. W chwili obecnej przebywa w niej 11 osób. W Ostrowcu z problemem bezdomności zmaga się ok. 100 osób.

/marsz/

Podziel się

Ważne wydarzenia