Gutwin, parki, place zabaw zamknięte z powodu koronawirusa

„Zostań w domu” to już nie tylko zalecenie, ale nakaz wprowadzony przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Zakaz przemieszczania się nie dotyczy jedynie wykonywania obowiązków zawodowych, w tym dojazdu do i z pracy, udzielania pomocy wolontariackiej osobom starszym i przebywającym na kwarantannie i koniecznych codziennych zadań, jak zakupy, wyprowadzenie psa na spacer lub krótkie przewietrzenie się przy zachowaniu odległości między sobą.


Zakazane jest jednak – i to nowe obostrzenie – korzystanie z publicznych terenów zielonych, parków, placów zabaw, zieleńców, skwerów. Dziś tablice z zakazem wstępu na takie tereny ustawia miasto.
– Chcemy naszym mieszkańcom przypominać o tych obostrzeniach, mimo, że pojawiają się w środkach masowego przekazu i się nie gromadzili we wspomnianych miejscach. Dotyczy to 19 placów zabaw, 4 nowych stref aktywności oraz 3 parków miejskich- mówi Milena Gawąd, kierownik referatu zieleni miejskiej ostrowieckiego magistratu. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Gutwin, który jest jednym z najpopularniejszych miejsc gromadzenia się mieszkańców już także został zamknięty dla odwiedzających. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że do odwołania zabrania się spacerowania, uprawiania sportu, korzystania z placu zabaw i plenerowej siłowni. Nieczynny do odwołania jest również kort tenisowy. Z korzystania wyłączony został również parking przy ośrodku.
O podjęcie podobnych działań miasto zwraca się też do władz spółdzielni mieszkaniowych, bo tam zieleńców, placów zabaw jest bardzo dużo.
Przypomnijmy, że to, czy mieszkańcy stosują się do wprowadzonych zakazów kontroluje policja. Funkcjonariusze mogą nakładać na osoby, które nie przestrzegają wprowadzonych ograniczeń kary finansowe.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia