Wojsko szuka ochotników do służby przygotowawczej

fot. Mariusz Mąkosa, WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu rozpoczęła nabór ochotników do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Turnus szkoleń rozpocznie się 4 maja i potrwa do 24 lipca. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu, podpułkownik Artur Gołębiowski służbę przygotowawczą porównuje do zawieszonej zasadniczej służby wojskowej. – To jest służba przygotowawcza dla osób, które nie miały wcześniej żadnego kontaktu z wojskiem. Taki rekrut uczy się tego, co jest niezbędne, by funkcjonować w Siłach Zbrojnych, składa przysięgę wojskową i staje się żołnierzem rezerwy. Służba przygotowawcza może być też przepustką do zawodowej służby wojskowej – wyjaśnia.

Do służby przygotowawczej może zostać powołana osoba, która skończyła 18 lat, jest niekarana za przestępstwo umyślne, posiada obywatelstwo polskie oraz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do jej pełnienia, a także, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych, ma przynajmniej wykształcenie gimnazjalne.
Osoby zainteresowane służbą przygotowawczą oprócz dokumentów i zaświadczeń potwierdzających wykształcenie będą musieli przejść rozmowę kwalifikacyjną. Jak mówi podpułkownik Gołębiowski, badanie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej w wojskowej komisji lekarskiej dotyczy osób nieposiadających takiego orzeczenia, a więc głównie kobiet, których w wojsku przybywa. Dodajmy, że osoby, które pełnią służbę przygotowawczą otrzymują uposażenie miesięczne. W przypadku kształcenia szeregowych jest to 1095 złotych brutto, przy czym od osób do 26 roku życia nie jest pobierany podatek od tej kwoty. Jedyni żywiciele rodziny otrzymują 2100 złotych brutto, a na zakończenie służby jeszcze odprawę w wysokości 2250 złotych. – Te osoby, które pełnią czynną służbę przygotowawczą są skoszarowane, otrzymują umundurowanie, wyżywienie, opłacone jest za nich ubezpieczenie, tak więc te pieniądze, które dostają do własnej dyspozycji – podkreśla. Dodajmy, że o rekrutacji osobiście w Ostrowcu będzie można porozmawiać z przedstawicielami sandomierskiego WKU 1 marca podczas biegu 'Wilczym Tropem’ na Gutwinie.

/mag/

Ważne wydarzenia