Zbliża się czas rozliczeń podatkowych, czy co musimy wiedzieć o mikrorachunku

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów od 1 stycznia obowiązuje mikrorachunek podatkowy.

– Jest to indywidualny rachunek bankowy jakim należy się posługiwać dokonując zapłaty zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT – mówi Mirosław Sejdziński, naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. Rachunek generujemy wtedy jeśli mamy do zapłacenia, któryś z tych podatków. Natomiast jeśli nie występuje taka wpłata, to wtedy nie ma potrzeby takiego rachunku generować w tym momencie – dodaje.

Ważne jest jednak to, że rachunek ten służy tylko i wyłącznie do wpłat należnego podatku. Zwroty nadpłat i podatków realizowane będą tak jak dotychczas. – Nadpłaty podatku będą realizowane na ROR, który do tej pory mieliśmy zgłoszony w urzędzie, bądź za pomocą operatora pocztowego lub w kasie jeśli ktoś taką dyspozycję złożył – mówi naczelnik ostrowieckiej skarbówki i dodaje, że opłaty oraz podatki z tytułu czynności cywilnoprawnych należy dokonywać w dotychczasowy sposób, czyli na rachunki bankowe urzędów skarbowych.

Aby jednak wygenerować taki indywidualny rachunek trzeba wejść na stronę podatki.gov.pl i w zakładce mikrorachunek wpisać swój numer PESEL lub NIP.

Najważniejszą zaletą wdrożenia indywidualnych mikrorachunków podatkowych jest fakt posiadania jednego i stałego rachunku. Jak podkreśla Mirosław Sejdziński, dzięki temu będzie mniej błędnych wpłat, bo to często wiązało się pisaniem pism o przeksięgowanie i złożeniem wyjaśnień w urzędzie – mówi naczelnik.

Kolejnym plusem jest to, że w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, numer indywidualnego rachunku podatkowego pozostaje niezmienny. Podatnik będzie mógł również szybciej otrzymać niezbędne zaświadczenia, np. o braku zaległości podatkowych.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia