Gmina otworzy ślepą ulicę Siennieńską na parking OSM? Wiceprezydent mówi o „pewnym rozwiązaniu”

Pod koniec stycznia, najpóźniej w połowie lutego powinniśmy poznać stanowisko gminy Ostrowiec w sprawie otwarcia ślepego odcinka ulicy Siennieńskiej na parking OSM wzdłuż Alei Jana Pawła II, o co wnioskują policja i służby ratownicze. Pismo w tej sprawie pod koniec grudnia wystosował do urzędu miasta i starostwa powiatowego Komendant Powiatowy Policji, a podpisali się pod nim komendanci Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i kierownik pogotowia, o czym informowaliśmy jako pierwsi. Dominik Smoliński, wiceprezydent miasta przyznaje, że pewną propozycję mają, ale muszą ją skonsultować z „podmiotami, które będą mogły poruszać się tą drogą, a więc komendą powiatową policji, strażą pożarną, pogotowiem” i przedstawią ją „ewentualnie po wypracowaniu propozycji udrożnienia tego terenu dla tych służb”.

Wiceprezydent miasta podkreśla, że decyzji o ewentualnym otwarciu przejazdu nie mogą podjąć sami, mimo, że ulica jest drogą gminną o charakterze drogi wewnętrznej. Będą rozmawiać nie tylko z wnioskodawcami, ale także starostwem powiatowym, które zarządza przyległymi do parkingu OSM ulicami, w tym Aleją Jana Pawła II, czy władzami spółdzielni. Przypomina, że wzdłuż ulicy mieści się filia Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, Dziecięcy Dom Kultury, oraz dawne gimnazjum nr 3, które kupiło wojsko. Zwraca uwagę na potrzeby i możliwe konsekwencje, bo otwarcie przejazdu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w razie koniecznej interwencji pogotowia czy straży pożarnej, ale przyczyni się też do większego ruchu na osiedlowej uliczce, bo kierowcy, gdy tylko pojawi się taka możliwość, będą korzystać ze skrótu. – Będziemy się starali ze wszystkimi stronami rozwiązać sytuację tak, żeby była ona jak najbardziej komfortowa dla służb, jak również dla mieszkańców, żeby nie odczuli otwarcia tego odcinka. Czy będzie to otwarcie bezpośrednio na parking, czy zastosowanie jakiegoś innego rozwiązania umożliwiającego przejazd tylko i wyłącznie służbom ratunkowym, będzie przedmiotem tych konsultacji – mówi wiceprezydent Smoliński.

Gmina temat chce rozstrzygnąć możliwie najszybciej. Opinię w sprawie wypracowanego rozwiązania wydać będzie musiała jeszcze Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy starostwie powiatowym. Dodajmy, że ewentualne zmiany nie będą się na pewno wiązać z likwidacją ograniczeń na ulicy. Obowiązywać tam nadal będzie ograniczenie prędkości do 20 km/h i pierwszeństwo dla pieszych.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia