THM będzie współpracował z Politechniką Świętokrzyską

Ostrowiecki THM czyli Zespół Szkół nr 3 zabiega o przywrócenie klasy technik teleinformatyk, który nie cieszył się ostatnio dużym zainteresowaniem i został zlikwidowany. Szkoła podpisała porozumienie z Politechniką Świętokrzyską, żeby wzbogacić ofertę edukacyjną na tym kierunku i przekonać młodych do jego wyboru – Na rynku pracy brakuje specjalistów tej branży – mówi Tomasz Łodej, dyrektor naczelny THMu. Wyjaśnia, że dzięki porozumieniu uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w świetnie wyposażonym laboratorium Wydziału Teleinformatycznego politechniki, a nauczyciele otrzymają wsparcie merytoryczne. – Politechnika daje dostęp naszym nauczycielom do materiałów, jakie mają dzięki współpracy z Akademią Cisco, a w tej dziedzinie wszystko się bardzo szybko zmienia i istotne jest aby mieć dostęp do jak najświeższej wiedzy – mówi dyrektor Łodej.
Na podpisanym porozumieniu z Politechniką Świętokrzyską w tym roku skorzystają uczniowie kierunku informatycznego. Dyrektor szkoły dodaje, że z władzami Politechniki Świętokrzyskiej rozmawia też o nawiązaniu podobnej współpracy w zakresie kierunków mechatronicznych.

/mag/

Ważne wydarzenia