Zmiany kadrowe w ostrowieckich urzędach

Powiat ostrowiecki ogłasza konkurs na naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Obowiązki naczelnika pełni Mariusz Łata, ale stanowisko formalnie zajmował Wojciech Lesiak. Jeszcze za rządów PiS -PO w powiecie rozpoczął pracę w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przebywał od tego czasu na urlopie bezpłatnym. Stosunek pracy został z nim rozwiązany dopiero teraz za porozumieniem stron.
Konkurs ma zostać rozstrzygnięty na przełomie września i października. Kandydaci dokumenty aplikacyjne mogą składać do 18 września.
Zmiany też w urzędzie miasta i spółkach miejskich. Na emeryturę odszedł Mirosław Sławek, wieloletni prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Jego miejsce zajął Krzysztof Kowalski, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta. Na stanowisko naczelnika powołany został dotychczasowy zastępca Artur Majcher.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia