Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Ponad dwie godziny trwały przesłuchania kandydatów na dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego.
Komisja konkursowa, w pełnym składzie i większością głosów rekomenduje zarządowi powiatu kandydaturę dra Andrzeja Przychodniego. – Stanowisko będzie mógł objąć najwcześniej na początku października – mówi Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego. – Opinię w tej sprawie musi jeszcze wydać Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wyjaśnia.
Przypomnijmy, że do konkursu stanęły dwie osoby. Obok Andrzeja Przychodniego, który jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie archeologii – tytuł uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, a związany jest z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach i Muzeum Okręgowym w Sandomierzu – o stanowisko ubiegała się także Beata Kotasiak-Wójcik, absolwentka historii UMCS, związana z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega.
W komisji konkursowej zasiadali m.in. dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, a także przedstawiciele Rady Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu.
Obecnie funkcję dyrektora muzeum pełni Beata Kobiałka.

/mag/

Ważne wydarzenia