Tylko dwóch kandydatów na dyrektora Krzemionek

Do końca sierpnia powinniśmy poznać nazwisko osoby, która obejmie stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Jak mówi wicestarosta Andrzej Jabłoński, do starostwa wpłynęły dwie aplikacje.

Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 19 sierpnia. Wicestarosta tłumaczy, że wyznaczenie tak odległego terminu związane jest z kwestiami organizacyjnymi.
– Stosujemy się tu do znowelizowanej ustawy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prac komisji konkursowych – tłumaczy i dodaje, że wynika to też z innych przyczyn
– W komisji mamy przedstawicieli z Kielc, Poznania czy Lublina, więc nie jest tak łatwo skoordynować pracę tych osób – wyjaśnia.
W skład komisji konkursowej wejdą dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. W pracach komisji uczestniczyć będą przedstawiciele Rady Muzeum Historyczno -Archeologicznego: dr Katarzyna Pyżewicz, archeolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Wojciech Borkowski, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Starostwo Powiatowe reprezentować będą wicestarosta Andrzej Jabłoński, sekretarz powiatu Łukasz Witkowski i naczelnik wydziału edukacji Mariusz Łata.
Obecnie funkcję dyrektora muzeum pełni Beata Kobiałka, która zastąpiła na tym stanowisku Ewę Działowską.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia