MOPS wypłaca 500 plus i apeluje o sprawdzanie wysyłanych wniosków – są błędy

Ponad 3 tysiące wniosków o przyznanie świadczenia 500+ wpłynęło już do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu. Jutro urząd planuje uruchomić pierwsze wypłaty na łączną kwotę około 800 tysięcy złotych. Świadczenia będą wpływać na konta rodziców dzieci, którzy złożyli wnioski jako pierwsi od 1 do 10 lipca. Kolejne będą wypłacane transzami – dwa razy w miesiącu. W Ostrowcu uprawnionych dzieci do otrzymania tego świadczenia jest ponad 9 tysięcy.
Ksenia Głuszyńska z ostrowieckiego MOPSu podkreśla, że termin wypłaty wydłużają błędy we wnioskach, a tych nie brakuje. Chodzi zwłaszcza o te składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej i błędy z nieaktualnymi danymi osobowymi. – Zdarza się tak, że bankowe konta są zakładane wiele lat temu z zupełnie innym adresem. Chcę zwrócić uwagę, żeby przed wysłaniem wniosku sprawdzić dokładnie czy mamy zaktualizowane dane personalne w banku, nazwisko, stan cywilny i adres zamieszkania. Nawet wysłanie ponownie już poprawionego wniosku powoduje wydłużenie procedury, bo my każdy wniosek rejestrujemy i musimy rozpatrzyć – wyjaśnia. Zauważa też, że część rodziców, którzy otrzymywali w poprzednich latach 500+ na drugie i kolejne dziecko, teraz wnioskują o przyznanie świadczenia tylko na pierwsze. – To nowy nabór i we wniosku wpisać należy wszystkie dzieci uprawnione do takiego wsparcia – podkreśla.
Błędy zdarzają się również we wnioskach o przyznanie tzw. wyprawki szkolnej w wysokości 300 złotych. Rodzice i opiekunowie najczęściej podają niewłaściwy adres szkoły, do której uczęszcza dziecko. Uprawnionych do otrzymania 300 złotych na wyprawkę jest w Ostrowcu około 2 tysięcy dzieci.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia