Podsumowanie akcji „Dzień bez przemocy”

Dziś w kinie Etiuda podsumowana została kampania społeczna, jaką w ramach 'Międzynarodowego Dnia bez Przemocy” prowadzi
zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec. -Dziś na scenie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, jednocześnie trwały także występy dzieci z gminnych placówek oświatowych, które świadczyły o tym, że dzieci wczuwają się w tematykę przemocy oraz agresji- mówi Joanna Pikus przewodnicząca zespołu.
Dodaje również, że cała akcja skierowana była zarówno do dzieci, jak i do dorosłych -Inicjatywa, która wyszła od całego zespołu dyscyplinarnego miała na celu uświadomienie nam wszystkim, zarówno dzieciom jak i dorosłym, że przemoc pod każdą postacią jest wśród nas. Nie tylko uderzenie, lecz także przemoc słowna czy hejtowanie w internecie.-

W ramach obchodów ogłoszony został konkurs plastyczny adresowany do szkół oraz przedszkoli na terenie gminy Ostrowiec. Tematyka jaką w swoich pracach poruszały dzieci, dotyczyła wielu form przemocy, z którą spotykać możemy się na co dzień. Głównie była to przemoc rówieśnicza oraz przemoc wobec zwierząt.

Autorom zwycięskich prac wręczone zostały nagrody.

/kam/

Podziel się

Ważne wydarzenia