Sąd Okręgowy: Dobra osobiste nie zostały naruszone

wazne,wiceprezydent,starosta,sad,ostrowiec,rawszczyzna

Dziś w Sądzie Okręgowym w Kielcach zapadł wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych jakie wzajemnie wytoczyli sobie wiceprezydent Ostrowca Marzena Dębniak i starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. Oba powództwa zostały oddalone.
Pozwy cywilne związane były z lipcowymi wypowiedziami obu stron w sprawie wstrzymania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budowy basenów na Rawszczyźnie po tym jak okazało się, że prowadzone są one bez wymaganych zezwoleń.
Wiceprezydent Dębniak w oświadczeniu, które stało się powodem wytoczenia jej sprawy przez starostę – powiedziała, że budowa została wstrzymana 'na osobistą interwencję starosty Dudy’.
Starosta nazwał tę wypowiedź 'oszczerczą’ i uzasadniał, że jej wydźwięk spowodował, że wielu mieszkańców uważa, iż to on doprowadził do zamknięcia budowy.
Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał rację wiceprezydent Dębniak, że działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęły się po informacji od starosty Dudy i ta wypowiedź była zgodna z prawdą. Ale też uznał, że wypowiedź starosty Dudy, choć zawierała ocenę, nie przekroczyła granic, które mogłyby skutkować naruszeniem dóbr osobistych wiceprezydent Ostrowca.
Sąd uznał, że obie strony pełnią funkcje publiczne i granice krytyki są w tych przypadkach znacznie przesunięte.
– Czuję się wygrana i cieszę się z takiego wyroku, bo potwierdza, że mówiłam prawdę – komentowała wiceprezydent Marzena Dębniak.
Starosta Zbigniew Duda odmówił komentarza.
/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia