Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.