Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców

Gmina Bodzechów w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , w latach 2018 – 2022, wspólnie z partnerami projektu tj.:

  1. Powiatem Ostrowieckim
    oraz
  2. PPHU „OLDKRAM” Arkadiusz Wrona

Zrealizowała zadanie na łączną kwotę 4. 260.982,32 zł z czego dofinansowanie wyniosło 3.337.979,99zł.

Na realizację projektu złożyły się następujące zadania realizowane przez poszczególnych partnerów. 

Gmina Bodzechów wykonała następujące zadania:

1. Termomodernizację budynków wielorodzinnych na os. Robotniczym 1, 2 i 3 oraz budynków wielorodzinnych przy ulicy Fabrycznej 1, 2 i 3 w Bodzechowie.

 

2. Przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Bodzechowie na potrzeby świetlicy wiejskiej,

 

3. Budowę drogi łączącej ulicę Opatowską z ulica Szosik w Bodzechowie,

 

4. Przebudowę stadionu w Bodzechowie – budowa bieżni lekkoatletycznej,

 

5. Budowę ścieżki edukacyjnej w Bodzechowie – szlakiem W. Gombrowicza po Bodzechowie

 

Powiat Ostrowiecki wykonał zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej – ulicy Cegielnianej w Bodzechowie zapewniając dostęp do drogi publicznej terenów po hutniczych (dawnej modelarni w Bodzechowie).

 

PPHU „OLDKRAM” Arkadiusz Wrona, w ramach projektu poprawił zagospodarowanie istniejącej bazy handlowej poprzez utwardzenie terenu wokół budynków magazynowo – handlowych.