KOLORY LATA – rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięskie zdjęcia

1 miejsce

2 miejsce