W ZDZ powstała sala doświadczania świata. To kolejna taka w Ostrowcu

Fot. Zdjęcie poglądowe sala doświadczania świata w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim powstaje sala doświadczania świata, która ma wesprzeć w procesie nauczania uczniów z orzeczeniami technikum i szkoły branżowej ZDZ. Takich uczniów z różnymi dysfunkcjami we wszystkich szkołach stale przybywa.

– Skupiamy się tutaj na pracy z uczniami, którzy trafiają do naszej placówki i mają orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Są to uczniowie z zespołem Aspergera, z autyzmem, uczniowie którzy są zagrożeni niedostosowaniem albo już są niedostosowani społecznie – mówi Anna Dąbrowska, nauczyciel i terapeuta ostrowieckiego ZDZ.

Sale doświadczania świata do tej pory powstawały głównie w szkołach specjalnych. Dzięki słuchaczom Radia Ostrowiec, w ramach akcji Gwiazdki Moc udało się zebrać fundusze na zbudowanie i wyposażenie takiej sali w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Salę doświadczania świata w ZDZ zaprojektuje ta sama firma Snoezelen, specjalizująca się w terapii wielozmysłowej. Uczniowie szkoły w osobnym pomieszczeniu będą mogli się wyciszyć. Specjalistyczne urządzenia, które dostarczają różne bodźce, mają pozytywnie wpływać na ich koncentrację, czy pamięć.

– Będą tam prysznice i wodospady świetlne, łóżka wodne, specjalne zestawy nagłaśniające. Cała sala jest w kolorze białym a oświetlenie jest wyłącznie ledowe, żeby nie przeciążać wzroku i nie przebodźcować zarówno młodzieży jak i terapeutów – wyjaśnia Natalia Grzesik, pedagog specjalny placówki.

Pojawią się także przyrządy do aromaterapii oraz muzykoterapii. Do dyspozycji terapeutów będą również 'sale przenośne’.

Dyrektorka ZDZ, Izabela Pustuła podkreśla, że choć pierwszymi podopiecznymi, którzy skorzystają z sali, będą uczniowie technikum i szkoły branżowej ZDZ, to planuje udostępnić je do użytku innym, potrzebującym dzieciom.

Uroczyste otwarcie sali nastąpi w połowie czerwca.

/osa/

Ważne wydarzenia