Pilnie potrzebna krew. W magazynach brakuje niemal wszystkich grup

Mali pacjenci oraz dorośli z oddziałów hematologicznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pilnie potrzebują krwi. Zapotrzebowanie na krew wzrasta również w innych szpitalach w województwie. Krwi w szybkim tempie ubywa z magazynów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, dlatego pracownicy apelują o jej oddawanie.

– Nasze stany są ogólnie bardzo niskie. Potrzebujemy każdej grupy – mówi Wojciech Markiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. – Braki w magazynach spowodowane są tym, że podczas majówki nasze centrum było zamknięte – dodaje.

– Przez kilka dni nie było poboru krwi, ponieważ centrum było zamknięte. Po tym wolnym szpitale zaczęły intensywniej pracować, jest więcej zabiegów, przez co zapotrzebowanie wzrasta – mówi Markiewicz.

Krew może oddać każda zdrowa osoba od 18 do 65 roku życia. Zabieg oddania krwi trwa do 10 minut, a krwiodawcy w ramach podziękowania za ratowanie w ten sposób ludzkiego życia mogą otrzymać między innymi 9 czekolad oraz dwa dni wolne od pracy. Krew oddać można w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz w oddziałach terenowych. W Ostrowcu Świętokrzyskim mieści się on przy ulicy Świętokrzyskiej 22.

/mor/

Ważne wydarzenia