Agnieszka Rogalińska jest nowym starostą ostrowieckim, Łukasz Dybiec wicestarostą

Fot. Anna Śledzińska

Głosami 13 kolegów z klubu Koalicja!Tak dla Samorządu, przy sprzeciwie sześciu radnych Agnieszka Rogalińska została wybrana nowym starostą ostrowieckim.

Sesja Rady Powiatu odbyła się w środę, 15 maja.

– Mam przekonanie, że tego zaufania nie zawiodę, zawsze współpraca i człowiek był dla mnie najważniejszy. Ja jestem stąd, kocham to miasto, jest dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że przez te kolejne lata udowodnimy jako zarząd, że leży nam na sercu rozwój powiatu ostrowieckiego i to, by ta nasza ziemia była jeszcze piękniejsza – zapewnia nowa starosta, która zastąpiła na tym stanowisku Marzenę Dębniak.

Rogalińska w poprzedniej kadencji była członkiem zarządu powiatu ostrowieckiego. Swojej poprzedniczce i zastępcy Andrzejowi Jabłońskiemu podziękowała. Zapowiada realizację pomysłów bez żadnej rewolucji, ale prosi też o czas.

Wybór starosty był tajny, mimo to można domyśleć się, że przeciwko było sześcioro obecnych na sesji radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie potwierdza tego przewodniczący klubu Zbigniew Duda. Jednocześnie zapowiedział, że jego klub jest mimo wszystko otwarty na współpracę.

– My będziemy współpracowali z każdym, kto ma na celu i na myśli dobro powiatu I mieszkańców. Czy tak będzie w tej kadencji, trudno to teraz ocenić. Wszystkie dobre działania będziemy wspierać. Jeżeli działania będą szkodliwe dla mieszkańców powiatu, będziemy przeciwko i będziemy je piętnować.

W środę na sesji radni wybrali też nowy zarząd. Wicestarostą – jak informowaliśmy – został Łukasz Dybiec. W tajnym głosowaniu otrzymał on 13 głosów na 'na tak’, 5 'na nie’. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dybiec przez pięć ostatnich lat był członkiem zarządu powiatu, do dziś był też dyrektorem Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu.

– Jesli chodzi o pracę w Zarządzie Powiatu, to na pewno ona dużo wniosła w cały ogląd naszej dalszej pracy. Doskonale znam te zagadnienia i zadania, teraz tylko będę pracował i współpracował z gminą na innych polach i w trochę innym wymiarze – mówi Łukasz Dybiec.

Koalicja Tak! Dla samorządu zgłosiła też dwóch kandydatów na członków zarządu powiatu – radnych Piotra Maja i Roberta Rogalę. Ten pierwszy miał 13 głosów za, 0 przeciwnych i 5 wstrzymujących się. Na Roberta Rogalę zagłosowało 13 osób, 5 było przeciw, nie było głosów wstrzymujących

Opozycyjny klub PiS swoich kandydatów na żadne funkcje nie zgłaszał.

/sla/

Ważne wydarzenia