Będzie remont drogi powiatowej w Świrnie. Wybudują też nowy most

Fot. Anna Śledzińska

Droga powiatowa w Świrnie doczeka się remontu. Za drugim razem udało się rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę prac, planowanych i oczekiwanych przez mieszkańców od długiego czasu.

– To inwestycja, która była planowana od co najmniej 15 lat i która napotykała na bardzo duże problemy, przede wszystkim związane z podziałami działek, wywłaszczeniem nieruchomości pod poszerzenia pasa drogowego, natomiast za wiele w tej sprawie nie robiono w poprzednich kadencjach. Zleciliśmy to zadanie w ramach tak zwanej specustawy drogowej, została opracowana dokumentacja projektowa, z wykupem nieruchomości, z podziałem działek i wypłatą odszkodowań tym właścicielom, od których przejęliśmy część nieruchomości – mówi Tomasz Mroczek, naczelnik wydziału infrastruktury i rozwoju powiatu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu.

W kosztach przygotowania dokumentacji partycypowała gmina Bodzechów, która dołożyła aż 200 tysięcy złotych. Ten samorząd wspomoże również finansową samą inwestycję. Okazało się bowiem, że najniższa oferta w przetargu była wyższa o 550 tysięcy złotych od kwoty założonej przez powiat.

– Z gminą Bodzechów zostało ustalone, że ten brakujący wkład zostanie podzielony na pół, po 275 tysięcy złotych. W przyszłym tygodniu będzie podpisana umowa z wykonawcą robót. Będzie miał 14 miesięcy na ich realizację.

Decyzję o zwiększeniu puli pieniędzy radni powiatowi podjęli na sesji nadzwyczajnej w piątek, 12 kwietnia.

Remontowany ma być odcinek o długości 650 metrów, rozpoczynający się na styku Ostrowca Świętokrzyskiego i Świrny. Przebudowa obejmie również znajdujący się tam most.

– W miejscu tego mostu będzie wybudowany nowy obiekt. Jest to związane z tym, że ten istniejący był już mocno zużyty, więc była potrzeba modernizacji. Przy okazji zwiększamy jego parametry i poszerzamy most, a sama droga będzie poszerzona do 5,5 metra – mówi naczelnik Mroczek.

Po prawej stronie, jadąc w kierunku Jędrzejowic powstanie też asfaltowa droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3 metrów.

Na przeprowadzenie prac powiat ostrowiecki dostał dofinansowanie z programu Polski Ład. Cała inwestycja kosztować będzie prawie 9 milionów złotych i jest to dopiero pierwszy etap, bo na remont czeka już druga część tej drogi.

/sla/

Ważne wydarzenia