Waśniowskie Błonia zmienią się nie do poznania

fot. facebook Gmina Waśniów

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją jeziora na waśniowskich błoniach. Pierwsze prace polegają na odmuleniu zbiornika i wzmocnienia jego brzegów.

– Teren jest już wygrodzony. Udrożniliśmy rzekę Węgierkę na całej długości w kierunku Świśliny czy Pokrzywianki – mówi wójt Krzysztof Gajewski. Dodaje, że w późniejszym czasie wykonawca wybuduje siłownię zewnętrzną, place zabaw dla dzieci, pływający pomost oraz plażę wraz z elementami małej architektury.

– Ze zbiornika wciąż będą mogli korzystać wędkarze, jednak nadal nie będzie można się w nim kąpać ze względu na jego charakter retencyjno-rekreacyjny.
Koszt inwestycji to 7,2 mln złotych, z których 6,7 mln stanowi dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

– Najniższa oferta była od  firmy komandytowej z Rakowa, która była już wykonawcą w inwestycjach skupiających się właśnie na modernizacji zbiorników – informuje wójt Gajewski.

Rewitalizacja waśniowskich błoni zakończy się w 2025 roku.

/mor/

Ważne wydarzenia