Nowe miejsce spotkań dla mieszkańców Częstocic

Fot. Oliwia Sałata

W Szkole Podstawowej nr 8 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Częstocicach powstało Miejsce Aktywności Lokalnej, służące do integracji mieszkańców osiedla.

– To miejsce będzie przeznaczone dla naszych mieszkańców, którzy spotykają się tutaj od takiego dłuższego czasu. Szkoła została reaktywowana przez nasze stowarzyszenie. Zawsze była otwarta dla naszych mieszkańców i takim naszym celem też było, żeby skupić ich właśnie w takim miejscu tylko dla nich – podkreślał Artur Zawadzki, prezes stowarzyszenia na rzecz szkoły w Częstocicach.

Miejsce Aktywności Lokalnej powstało z inicjatywy mieszkańców, którzy sfinansowali remont i sami przy nim pracowali.

– Starsi ludzie mają teraz gdzie się spotykać. Mamy gdzie przyjść, mamy ładny teren – mówiła Teresa Kryj, mieszkająca w Częstocicach.

Obiekt mieści się w dawnej kotłowni szkoły podstawowej. Stworzono tam między innymi pokój do wypoczynku oraz kuchnię.

/osa/

Ważne wydarzenia