Pszczoły nasze życie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z obszaru działania LGD czyli gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Sienno, Lipsko, Solec nad Wisłą, Rzeczniów, Ostrowiec Świętokrzyski do udziału w konkursie pod nazwą „Pszczoły nasze życie”.

– To już czwarta edycja tego wydarzenia. Obowiązują dwie formy plastyczne, forma płaska i przestrzenna, przy czym ta druga w ostatnim czasie zyskuje na popularności – mówi Jarek Kuba prezes LGD „Krzemienny Krąg”. Dodaje, że celem konkursu jest docenienie roli pszczół w przyrodzie i uzyskanie informacji o roślinach miododajnych.

Prace można składać do 22 marca w siedzibie LGD Krzemiennego Kręgu, która mieści się w Bałtowie lub w swoich macierzystych szkołach. Na laureatów czekają cenne nagrody, a rozwiązanie konkursu nastąpi w maju. Jak podkreśla Jarek Kuba średnio rokrocznie spływa ok 200 prac.

Konkurs jest organizowany w ramach operacji własnej 'Pszczoły nasze życie” realizowanej z 'Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

/marsz/

Ważne wydarzenia