Konferencja o możliwościach rozwoju powiatu ostrowieckiego

Konferencję 'Dylematy Rozwoju Lokalnego’ organizuje w Ostrowcu w poniedziałek 26 lutego Rada Gospodarcza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tematem będą problemy oraz szanse rozwoju naszego regionu, w tym powiatu ostrowieckiego, które rada wysnuła na podstawie trwających wiele miesięcy badań.

– naszym celem jest przedstawienie diagnozy stopnia osiągania zrównoważonego rozwoju i nie patrzymy tylko na stopę bezrobocia czy też na dochody w poszczególnych powiatach. Patrzymy na dostęp do określonych usług medycznych i np. zanieczyszczenie środowiska – mówi przewodnicząca Rady Gospodarczej doktor Monika Dybała.

Inicjatorem konferencji jest Karol Wójcik, członek Rady Gospodarczej i ostrowiecki radny miejski, który także wygłosi prelekcję.

– Moje wystąpienie będzie dotyczyło lokalnych organizacji turystycznych, jako ważnego elementu prorozwojowego – mówi Karol Wójcik.

Podczas konferencji o wpływie organizacji pozarządowych na rozwój regionu opowie Marcin Marzec, radny miejski w Ostrowcu, a o roli sektora kreatywnego doktor Edyta Łyżwa z UJK. Kwestię zarządzania środkami unijnymi w samorządach poruszy Magdalena Wrońska z tej samej uczelni. Swój wykład pt. 'Ostrowiecka droga do rozwoju’ będzie miał wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec. Konferencja jest kontynuacją programu realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z samorządami z terenu województwa.

– Ta konferencja stanowi pewnego rodzaju rozciągnięcie projektu, który jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego nazwa to „Świętokrzyski Kompas Wiedzy” – mówi doktor Monika Dybała.

Konferencja w poniedziałek, 26 lutego odbędzie się w godz. 10-12 w Ostrowieckim Browarze Kultury. Wstęp jest wolny.

/mor/

Ważne wydarzenia