Radni PiS z pomysłem stworzenia Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Psychoterapii w Ostrowcu

Radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości domagają się utworzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Psychoterapii. Projekt uchwały w tej sprawie złożyli już do przewodniczącej rady Ireny Rendudy-Dudek.

– Utworzenie takiego ośrodka zabezpieczyłoby potrzeby mieszkańców – tłumaczył wczoraj  na konferencji prasowej radnych miejskich PiS Mateusz Czeremcha, pomysłodawca inicjatywy. – Z informacji Narodowego Funduszu Zdrowia w naszym mieście na świadczenia z zakresu fizjoterapii na chwilę obecną oczekuje 3180 osób. To powoduje, że okres oczekiwania na wizytę to sierpień 2026 roku lub listopad 2028 roku – mówił Mateusz Czeremcha, zaznaczając, że w pobliskim i mniejszym Opatowie czas oczekiwania na leczenie w ośrodkach rehabilitacji, fizjoterapii, czy w poradni psychologicznej jest krótszy.

Na potrzebę leczenia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, a nie tylko diagnozowania ich w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu zwrócił na konferencji uwagę Dariusz Kaszuba, przewodniczący klubu PiS w mieście i nauczyciel.

– W przypadku zaburzeń psychicznych i uzależnień poradnia psychologiczna nie jest w stanie pomóc, gdyż orzeczenia i opinie tam wydawane jedynie mogą wskazywać deficyty danego ucznia, ale już nie są w stanie podjąć długofalowej terapii, która gwarantowałaby powodzenie danej terapii – mówił radny Kaszuba.

Radni miejscy PiS oczekują od władz miasta zabezpieczenia potrzebnych pieniędzy w tegorocznym budżecie i dokonania zmian w uchwale budżetowej już na najbliższej sesji. Żadnych, nawet szacunkowych kosztów jednak nie podają. Przewodnicząca Rady Miasta Ireny Rendudy-Dudek z projektem uchwały już się zapoznała. Zaznacza, że inicjatywa jest słuszna, ale w tak szybkim czasie trudna do zrealizowania.

– Trzeba znaleźć obiekt, gdzie to miałoby się mieścić, trzeba znaleźć fachowców, którzy mieliby to prowadzić, trzeba zawierać kontrakty z NFZ. Także jest to naprawdę spory temat do ogarnięcia i on musiałby zostać w gminie rozpoznany – mówi Irena Renduda-Dudek.

Przewodnicząca Renduda-Dudek zaznacza, że projekt przekazała już do analizy radcom prawnym z urzędu. Radni PiS lokalizacji placówki w projekcie uchwały nie wskazali, ale podczas konferencji wspominali o możliwości wykorzystania w tym celu budynku po jednym z ostrowieckich gimnazjów. Jutro o swoim pomyśle Mateusz Czeremcha ma rozmawiać z wiceprezydentem miasta Arturem Łakomcem.

/mor/

 

Ważne wydarzenia