Projekt „Bliżej domu” ma pomóc osobom bezdomnym w Ostrowcu wyjść z kryzysu

Fot. pixabay

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w rozwiązaniu ich problemów, wsparcie mieszkańców miasta zagrożonych utratą mieszkania zakłada projekt „Bliżej domu”, jaki przez najbliższe dwa i pół roku realizować w Ostrowcu będzie Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

– W ramach projektu wspólnie rozwijać będziemy pracę środowiskową z osobami bezdomnymi. W jego realizację zostanie zaangażowanych dwóch streetworkerów, którzy będą pracować z osobami w kryzysie bezdomności. Zostanie również utworzona grupa samopomocowa dla tych osób. Będzie zachęcać do różnych działań w kierunku poprawy ich sytuacji bytowej i społecznej – mówi Sylwia Ojczymek – Mroczek, prezes fundacji.

W ramach programu organizowane będą dla osób bezdomnych warsztaty edukacyjno – integracyjne – np. stolarskie, rowerowe, a także warsztaty antydyskryminacyjne – także dla pracowników MOPS i fundacji, bo projekt zakłada też podniesienie kwalifikacji kadry pracującej w mieście z osobami w kryzysie.

– Ze wsparcia będzie również mogło skorzystać 30 osób zagrożonych eksmisją, które otrzymają pomoc ukierunkowaną na przeciwdziałanie utracie mieszkania. Te osoby będą mogły skorzystać z pomocy specjalistów, na przykład prawnika czy psychologa – zapowiada prezes Ojczymek – Mroczek.

Dotację ze środków unijnych na realizację projektu pozyskała Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju.

– Instytucje coraz częściej otwierają się na współpracę z organizacjami
pozarządowymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, zwłaszcza tak palących jak problem bezdomności – wyjaśnia. – Jest to już po prostu konieczność, a połączenie różnych sposobów działania i różnego spojrzenia daje lepsze możliwości odpowiadania na potrzeby. W ramach tego projektu będziemy się też uczyć nowych metod pracy z osobami w kryzysie, więc widzimy tu bardzo duży potencjał na przyszłość.

Realizacja projektu będzie kosztowała ponad 1 milion złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 980 tysięcy złotych.

/mag/

Ważne wydarzenia