Zgoda na kredyt i regulamin dotacji dla działkowców w porządku obrad radnych miejskich

O 14.30 na sesji nadzwyczajnej zbiorą się radni miejscy. W porządku obrad jest 8 uchwał.

Radni mają wyrazić zgodę na realizację przez MOPS projektu 'Bliżej domu. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w gminie’. Jednostka pozyskała na jego realizację dofinansowanie w wysokości ponad 980 tysięcy złotych. Samorząd ma dołożyć do tego 56 tysięcy na przestrzeni 3 lat.
Zmian wymaga też uchwała dotycząca innego projektu MOPS. – Chodzi o uchwałę, którą radni podjęli pod koniec grudnia przyszłego roku w sprawie tzw. 'opieki wytchnieniowej” – zapowiada Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca rady miasta. Projekt będzie jednak realizowany w mniejszym zakresie, bo ośrodek otrzymał mniejszą dotację niż wnioskował i tylko na jedną z dwóch usług opiekuńczych, które chcieli realizować. Otrzymali 567 tysięcy złotych na świadczenie opieki wytchnieniowej w domu. Nie uzyskali dotacji na realizację takiego świadczenia w domach pomocy społecznej.

– Do budżetu wprowadzona została kwota 220 tysięcy złotych z myślą o dotacjach celowych dla stowarzyszeń ogrody działkowe i na tej sesji będziemy też zatwierdzać regulamin udzielania takiego wsparcia, rozliczania go – informuje przewodnicząca Renduda-Dudek.

Radni na sesji mają też powierzyć Ostrowieckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zadanie budowy trzech bloków przy ulicy Hubalczyków w Ostrowcu, gdzie mają powstać mieszkania na wynajem z niskim czynszem. W porządku obrad jest też pomoc dla powiatu ostrowieckiego o wartości 900 tysięcy złotych na utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych w granicach miasta, a także utrzymanie zieleni i czystości wzdłuż tych ulic.

Radni będą też debatować czy udzielić prezydentowi miasta zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 30 milionów złotych. – W tym roku planowanych jest bardzo dużo inwestycji drogowych realizowanych dzięki różnym dotacjom. Wkładu własnego nie udało się zabezpieczyć w budżecie na wszystkie. Gdyby samorząd otrzymał na nie dotacje, to może się okazać, że potrzebne będą dodatkowe pieniądze właśnie z zaciągniętego kredytu. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie takich zobowiązań nie oznacza, że tak się stanie – mówi przewodnicząca Renduda-Dudek.

Obrady, które rozpoczynają się o 14.30, jak zawsze można śledzić w internecie.

/mag/

Ważne wydarzenia