Ulga dla krwiodawców

W polskim systemie podatkowym istnieje wiele możliwości redukcji zobowiązań podatkowych, a jedną z nich jest ulga dla krwiodawcy. Przewiduje ona możliwość zmniejszenia swoich zobowiązań wobec państwa przez osoby, które bezpłatnie oddają krew lub jej składniki. Oczywiście nie jest to jedyny bonus, z jakiego można skorzystać, lecz dzięki temu bezinteresowne działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia innych ma również wymiar finansowy. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zapraszamy do lektury!

Czy przysługuje krwiodawcy odliczenie od podatku?

Bezpłatne oddawanie krwi i surowic diagnostycznych przez honorowego dawcę krwi opiera się głównie na zasadzie dobrowolności. To oznacza, że w ramach darowizny krwi nie oczekują oni wynagrodzenia. Sam tytuł jest przyznawany każdemu, kto zarejestrował się w bazie krwiodawców i oddał krew bezpłatnie w określonej przez prawo ilości. Zgodnie z postanowieniami ustawy o publicznej służbie krwi, Honorowi Dawcy Krwi mają przyznane pewne prawa i przywileje. Przede wszystkim mogą korzystać ze zwolnienia z pracy. Honorowi dawcy krwi uprawnieni są do dwóch dni wolnych od pracy lub obowiązków służbowych. To dzień oddania krwi oraz następny. Poza tym mogą liczyć na pełny zwrot kosztów dojazdu do miejsca takiego jak regionalne centra krwiodawstwa. Przysługuje im też posiłek regeneracyjny o kaloryczności co najmniej 4 500 kalorii. Dodatkowo dawcy zyskują uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w publicznych placówkach opieki zdrowotnej oraz świadczeń aptek bez konieczności oczekiwania w kolejce. Krwiodawcy często traktują odliczenie od podatku jako najważniejszą ulgę w corocznych zeznaniach. Możliwość odliczenia darowizny w postaci ekwiwalentu finansowego za oddaną krew od podstawy opodatkowania jest bowiem dość istotna. Warto wspomnieć, że dawcy rzadko spotykanych grup krwi oraz dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia zyskują dodatkowe uprawnienia.

Honorowe krwiodawstwo – ulga podatkowa jako podziękowanie darczyńcom

Niemalże każdy krwiodawca może odliczyć od podatku swoją darowiznę krwi (w formie ekwiwalentu pieniężnego). Podatek PIT najszybciej rozliczysz online, korzystając z https://www.podatnik.info/program-do-pit. Należy oczywiście pamiętać o tym, że konieczne jest spełnienie kilku warunków, by skorzystać z ulgi. Jest ona dostępna dla podatników, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej (12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany). Poza tym można odliczyć kwotę darowizny nie większą niż 6% dochodu lub przychodu. Ulga podatkowa dla krwiodawców jest równa wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej w przepisach na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi i ilości oddanej krwi lub jej składników. Taka stawka wynosi 130 zł za jeden litr zarówno dla oddanej krwi, jak i jej składników.

Warto też mieć świadomość, że prawo do ulgi należy udokumentować. Potwierdzeniem jest zaświadczenie oddania krwi, wystawione przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za pobranie krwi. Może to być na przykład Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). W zaświadczeniu znajduje się informacja o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Zobowiązania i prawa w zakresie pobierania krwi

Samo zeznanie podatkowe niezmiennie zależy od rodzaju uzyskanych dochodów. To znaczy, że PIT-37 składają osoby, których dochody są opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika. To najczęściej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy emeryci. Natomiast PIT-36 jest odpowiedni dla tych, których dochody są opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub innych przychodów bez pośrednictwa płatnika, a PIT-28 składają rozliczający się od przychodów ewidencjonowanych w formie ryczałtu. We wszystkich tych przypadkach ulgę dla krwiodawców wykazuje się w załączniku PIT/O, gdzie podaje się informacje o odliczeniach.

Ulga dla krwiodawców stanowi godne uznania wsparcie dla osób, które decydują się bezinteresownie oddać krew i składniki krwi dla dobra społeczeństwa. Korzyści podatkowe sprawiają, że honorowe oddawanie krwi staje się jeszcze bardziej wartościowym gestem. Dzięki tej uldze krwiodawcy mają szansę nie tylko na uczestnictwo w procesie ratowania życia innych, ale również na oszczędności podatkowe, które stanowią dodatkową zachętę do kontynuowania tego szlachetnego działania.

Ile litrów oddanej krwi uprawnia do skorzystania z ulgi dla krwiodawców?

Przygotowując zeznanie podatkowe, Honorowi Dawcy Krwi powinni pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu swojego zaangażowania. Zaświadczenie od jednostki krwiodawstwa oraz prawidłowe wypełnienie zeznania podatkowego to kluczowe kroki, które pozwolą skorzystać z ulgi podatkowej. Rekompensata, stanowiąca możliwość odliczenia podatkowego w 2023 roku, uwzględnia specyfikę przekazanej darowizny. W przypadku oddawania osocza, kwota odliczenia wynosi 350 zł za litr. Warto jednak zaznaczyć, że trzy litry osocza są traktowane jako równowartość jednego litra krwi. Przykładowo, w roku podatkowym 2023, odliczenie za 3 litry osocza wyniosłoby 350 zł x 3 litry = 1050 zł. To ważne rozróżnienie uwzględnia różne formy darowizn i sprawia, że korzyści podatkowe dla krwiodawców są dostosowane do rodzaju oddanej substancji — krwi i jej składników.

 

Podziel się

Ważne wydarzenia