„Pierwszy Ratownik” – program szybkiej dostępnej pomocy

W styczniu i lutym w jednostkach OSP z terenu powiatu ostrowieckiego odbywać się będą spotkania sprawozdawcze.

Kluczową rzeczą podczas tych spotkań będzie zaplanowanie wdrożenia i realizacji programu 'Pierwszy Ratownik’, którego misją jest uczynienie pierwszej pomocy możliwie powszechną, dostępną i przede wszystkim szybką.

– Dzięki temu można zwiększyć przeżywalność jeśli tak to możemy nazwać. „Pierwszy ratownik” to osoba, która jest najbliżej miejsca zdarzenia i szybko reaguje – mówi Krzysztof Gajewski, wiceprezes oddziału wojewódzkiego OSP w Kielcach.

Program obejmuje też zwiększenie liczby defibrylatorów w przestrzeni publicznej i wyszkolenie jak największej liczby strażaków ochotników. Ma być wdrożony jeszcze w tym roku, po serii szkoleń i spotkań z potencjalnymi kandydatami na ratowników.

Ważne wydarzenia