MOPS rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej

Jolanta Bakalarska i Joanna Basińska z MOPS w Ostrowcu

Do 22 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Nabór rozpoczął się w piątek, 8 grudnia.

– To już czwarty rok realizacji tego programu. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy dotację na jego realizację od nowego roku i na cały rok w wysokości 1 miliona 900 tysięcy złotych – mówi Joanna Basińska, kierownik działu pomocy usługowej w MOPS.

Pomoc asystenta osobistego dostosowana jest do potrzeb podopiecznych. Asystenci odwiedzają więc podopiecznych codziennie lub co kilka dni. – Zadaniem asystenta jest wspieranie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu tych osób. Asystenci pomagają na przykład w wyjściu do lekarza, w zrobieniu zakupów, czynnościach higienicznych czy drobnych pracach porządkowych. Chodzi o to, żeby podopieczny mógł jak najdłużej sam funkcjonować w swoim środowisku domowym – wyjaśnia Jolanta Bakalarska, koordynatorka programu.

O wsparcie asystenta osobistego wnioskować mogą mieszkańcy gminy Ostrowiec z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku. – Wniosek stanowi jeden formularz, który można pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać w naszej siedzibie. Dołączyć do niego należy kserokopię orzeczenia i dostarczyć do nas osobiście lub pocztą. Taki wniosek można też przesłać przez e-PUAP – instruuje kierownik Basińska.

W tym roku wsparciem asystenta osobistego objętych jest 188 niepełnosprawnych mieszkańców miasta.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia