Loostro, czyli nowa odsłona Jesiennego Salonu Sztuki z dużym zainteresowaniem młodych twórców

LOOSTRO 16. Jesienny Salon Sztuki rozstrzygnięty. Pokonkursowa wystawa zgromadziła w piątek w BWA tłumy miłośników młodej sztuki oraz twórców, którzy przyjechali do Ostrowca z całego kraju.

Jury do wystawy zakwalifikowało 80 artystów, którzy prezentowali klasyczne formy malarskie, ale także rzeźbę, ceramikę, instalacje, sztuki video.

– Za odwagę i wyobraźnię w badaniu granic ludzkiego ciała, doskonałe wyczucie materiału, zetknięcie delikatnej materii z ważkimi tematami, a jakimi boryka się współczesny człowiek w kontekście wielorakich tożsamości oraz za szczególną wrażliwość na kruchość przemijania nagrodę Grand Prix otrzymuje Anna Myszkowiak za pracę Tors – ogłaszali Sebastian Kustra, przewodniczący Jury i redaktor naczelny magazynu Art Monitor oraz Justyna Łada, dyrektorka galerii. Zwyciężczyni nie kryła zaskoczenia. – To ogromne zaskoczenie i emocje. Liczyłam na jakieś wyróżnienie i w czasie ogłaszania wyników, przed ogłoszeniem zwycięzcy, pomyślałam, że przepadło. Obserwowałam też, jak ludzie przechodzą przez moją pracę, która wisi w przejściu i jest już troszkę zdezelowana, ale to dobrze. Moim założeniem było działanie z odbiorcą. Ta praca powinna poruszać się na powietrzu zgodnie z ruchem przechodniów. Tu nie miała powietrza, ale się ruszała, potrącana przez ludzi – mówiła Anna Myszkowiak.

Praca Anny Myszkowiak pod tytułem Tors wykonana została z papieru do pieczenia, nici i stali. Taki papierowy tors został przymocowany na stalowym, ruchomym uchwycie do ściany w przejściu.

Laureatka nagrody Grand Prix otrzymała 10 tysięcy złotych i zaproszenie do zaprezentowania w ostrowieckiej galerii swojej twórczości na wystawie indywidualnej.

Przyznane zostały także drugie i trzecie nagrody, nagrody galerii BWA. Swoje przyznali także związani z regionem mecenasowie sztuki – Dorota i Tomasz Tworek, a także Katarzyna van Rij, która wybranemu artyście – Helenie Stiasny, zorganizuje własną wystawę w swojej krakowskiej Galerii van Rij. – Na podkreślenie zasługuje fakt, że szerokim echem odbiło się to wydarzenie w całym kraju. Ze środowiska warszawskiego, krakowskiego, katowickiego i z północnej i zachodniej Polski słychać o ogromnym zainteresowaniu tym konkursem – zauważa Katarzyna van Rij.

Organizowany co dwa lata konkurs jest najważniejszym wydarzeniem ostrowieckiej galerii. W tym roku przebiegał w nowej formule i pod nazwą LOOSTRO, które ma być odbiciem tego, co dzieje się w polskiej, młodej sztuce. – Jest barwnie, kolorowo i o to chodziło, żeby to był taki duży przegląd współczesnej sztuki polskiej, takiej najnowszej. My w Ostrowcu pracujemy z dziećmi, z młodzieżą i na tych młodych ludziach nam zależy, na kształtowaniu młodego pokolenia. Fajnie jest poznać, jak ci młodzi widzą świat, jak czują siebie i ta wystawa to pokazuje. Mam wielką nadzieję, że spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony młodych odbiorców w mieście, powiecie i regionie – mówi Justyna Łada, dyrektorka BWA.

Swoje prace do konkursu zgłosiło w tym roku blisko 400stu artystów. Na wystawie oglądać można 80ąt najlepszych, w tym te nagrodzone przez jurorów.

/mag/

Wyniki LOOSTRO 16 Jesienny Salon Sztuki – opracowanie za BWA Ostrowiec

GRAND PRIX otrzymała: Anna Myszkowiak za pracę ,,Tors”
Za odwagę i wyobraźnię w badaniu granic ludzkiego ciała, doskonałe wyczucie materiału, zetknięcie delikatnej materii z ważkimi tematami z jakimi boryka się współczesny człowiek w kontekście wielorakich tożsamości oraz za szczególną wrażliwość na kruchość i przemijalność.
II miejsce: Emil Bucki za pracę ,,Korowód”
Za snucie spójnej opowieści komentującej współczesną rzeczywistość społeczno-polityczną w szerokim kontekście i odniesieniu do własnych korzeni oraz wykorzystywanie języka znaków i symboli, który nie tylko zachwyca warsztatowo, ale przede wszystkim ostrzega i uwrażliwia na wciąż powracające zagrożenia.
III miejsce: Julia Szczerbowska za pracę ,,Autoportret w robaku”
Za sprawne poruszanie się w różnych technikach i niezwykle sugestywny obiekt w którym artystka wykorzystuje materiały wielorakiego pochodzenia i podnosi istotne problemy związane z ekologią, porusza kwestie zachwianej równowagi ekosystemów oraz bada pozornie dominującą rolę człowieka nad naturą i innymi istotami żyjącymi, także tymi najmniejszymi.
Wyróżnienie magazynu Art Monitor: Tomek Paszkowicz za pracę ,,Nie mam czasu”
Za przejmujący zapis performance’u podkreślającego, że w sztuce najważniejsze jest to, co niewidoczne. Ważny przykład artysty zanurzonego w sztukę i bezkompromisowe podejście do prezentowania i komentowania problemów związanych z pozycją społeczną i ekonomicznym statusem artysty.
Wyróżnienie FRSK Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego: Sabina Kałuża za pracę ,,Mirror”
Za twórczy recykling, który daje przedmiotom nowe nieoczywiste życie w przestrzeni twórczej wyobraźni oraz doskonałe wyczucie medium, badanie granic malarstwa, rozszerzanie go o materiały z życia codziennego z wykorzystaniem intertekstualnych odniesień, cytatów i inspiracji.
Wyróżnienie Van Rij Gallery Helena Stiasny – Harpia
Za chwytający za gardło manifest wolności, niezależności i siły kobiet będący nie tylko odważnym malarskim gestem, ale przede wszystkim ciekawą konfrontacją z kulturowymi wyobrażeniami i stereotypami osadzoną w szerokim nurcie autoportretów charakterystycznych dla współczesnej epoki selfie.
Wyróżnienie hotel Bristol Art & Medical Spa: Dominika Walczak za pracę ,,Twosome”
Za hipnotyzujące formalnie badanie wzajemnych relacji geometrycznych figur, pozwalające odkryć ukryte znaczenia i wzajemne oddziaływania w dialogu z przestrzenią oraz przypominanie, że pomiędzy światami, miejscami, tożsamościami, dzieją się rzeczy najważniejsze. Czy je dostrzegamy?
Wyróżnienia BWA Ostrowiec otrzymały: Nikita Krzyżanowska, Kinga Burek – Domżalska oraz Zuzanny Szary.

 

Ważne wydarzenia