Od 1 grudnia Jerzy Wrona nie będzie szefował Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Ostrowiecki radny miejski PiS Jerzy Wrona nie będzie już szefem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, bo przechodzi na emeryturę. Pracować nie będzie od 1 grudnia.

– Zarząd, przychylając się do złożonego przez pana dyrektora wniosku, podjął uchwałę o rozwiązaniu z nim umowy o pracę w zaproponowanym przez niego terminie 27 lutego 2024 roku. Ta uchwała zapewnia trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ale jednocześnie zarząd wyraził też zgodę na zwolnienie pana Jerzego Wrony z obowiązku świadczenia pracy w terminie od 1 grudnia do ustania tego wypowiedzenia – informuje Przemysław Chruściel, rzecznik marszałka województwa.

– Zapewne nowy szef tej instytucji zostanie wyłoniony w drodze konkursu, a do tego czasu zarząd powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Maciejowi Grzeszczakowi, dotychczasowemu zastępcy do spraw utrzymania sieci drogowej w zarządzie dróg wojewódzkich – zapowiada Przemysław Chruściel.

Jerzy Wrona obowiązki dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnił od 21 stycznia 2021 roku, po tym, jak rezygnację złożył Damian Urbanowski. Pracę Wrony na stanowisku dyrektora jednostki krytycznie oceniła Komisja Rewizyjna Sejmiku, rządzonego przez PiS, czyli macierzystą partię Wrony. Po przeprowadzeniu kontroli na przełomie 2022 i 2023 zarzuciła mu niewłaściwy i niewystarczający nadzór nad realizacją kilku inwestycji drogowych w regionie, aneksowanie umów z wykonawcami bez podstaw do tego. Paweł Krakowiak, przewodniczący komisji oczekiwał nawet podjęcia działań przez marszałka w tej sprawie, choć nie wskazywał jakich dokładnie. Marszałek Andrzej Bętkowski zapowiadał z kolei wyciągnięcie konsekwencji wobec Wrony po skandalu z zarysowaniem przez niego innego samochodu na parkingu po jednej z sesji Sejmiku. Wrona z parkingu odjechał i nie chciał przyznać się do winy, mimo, że został nagrany przez kamery monitoringu. Zrobił to za niego sam Bętkowski. Żadnych konsekwencji jednak nie wyciągnął.

Jerzy Wrona, zanim został szefem ŚZDW był wicedyrektorem Departamentu Infrastruktury Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, a przez wiele lat w Ostrowcu naczelnikiem wydziału dróg w starostwie powiatowym.

 

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia