Powiat ma projekt budżetu na przyszły rok. – Będzie największy w historii – mówi starosta Marzena Dębniak

Ponad 280 milionów złotych dochodów zakłada projekt budżetu dla powiatu ostrowieckiego w przyszłym roku. Dokument został już przedstawiony radnym i będzie przedmiotem dyskusji na sesji pod koniec roku. – To jest budżet proinwestycyjny. Dotąd nie było takich środków na inwestycje – podkreśla Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.

– Na same drogi powiatowe przeznaczamy 52 miliony złotych, z czego 32 miliony złotych to zadania inwestycyjne. Reszta pójdzie na remonty, ale to są  gruntowne remonty – dodaje.

W budżecie zapisane są już wydatki na remonty między innymi ulicy Mickiewicza i 11 Listopada w Ostrowcu, ale także drogi w Świrnie, dróg Kunów-Janik-Ostrowiec, Bałtów-Lemierze, Garbacz-Wasniów i drogi w Goździelinie. Remontu doczekać mają się drogi Waśniów-Momina, Podgórze-Wiktoryn, czy Przyborów-Bodzechów. Na ich realizację samorząd ma dotacje z budżetu państwa. – Bardzo wysoko jesteśmy na liście konkursowej o dotacje dla remontu pierwszej części drogi krajowej nr 9 od ulicy Sienkiewicza do ulicy Kolonia Robotnicza. Tego oczywiście nie może być jeszcze w budżecie, ale liczę, że będziemy mogli te pieniądze do budżetu wpisać – mówi starosta Dębniak.

Władze powiatu liczą także na fundusze na remont ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu i drogi Miłków-Szewna. Przygotować mają też dokumentację na kolejne inwestycje, na przykład remont ulicy Rudzkiej wraz z wymianą chodników i oświetlenia oraz Kąty Denkowskie.

Najbardziej kosztowna, jak zawsze, będzie dla samorządu powiatowego oświata. Samorząd chce przeznaczyć na nią 126 milinów złotych, przy czym subwencja oświatowa, jaką ma otrzymać z budżetu państwa to tylko 97 milionów. – W przyszłym roku ze środków własnych do oświaty dokładamy prawie 28 milionów złotych. Na inwestycje i remonty przeznaczyliśmy 25 milionów. Oczywiście w tym jest trwająca budowa stadionu lekkoatletycznego, ale pozostałych 9 milinów na remonty w szkołach nie mieliśmy wcześniej w budżecie. Część tych inwestycji jest mało widowiskowa, bo to na przykład remont wentylacji w LO nr III imienia Władysława Broniewskiego, remonty sanitariatów, ale także remont hali sportowej w SMSie, gdzie już leje się woda i to konieczny remont – mówi starosta Dębniak. Wymienia, że remontowane będą też łazienki w Bursie Szkolnej i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. 1 milion złotych, jak dodaje, przeznaczą też na realizację takich programów, jak Erasmus, dzięki któremu młodzież wyjeżdża na zagraniczne praktyki, czy 'Dziś uczeń, jutro student’ oraz na dodatkowe lekcje matematyki.

Znaczące środki w budżecie zostaną przeznaczone na pomoc społeczną – ponad 42 miliony złotych. Zaplanowane zostały też środki na remonty i zakupy w szpitalu, czy muzeum.

/mag/

Ważne wydarzenia