Kwesta z tradycją w Opatowie. Od początku odnowiono 14 zabytkowych pomników

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej po raz 12 organizuje kwestę na prace renowacyjne cennych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Opatowie. Odwiedzający groby najbliższych w dniu Wszystkich Świętych spotkają tam wolontariuszy z puszkami.

– Kwestę organizujemy 1 listopada w godzinach 8-16, a wolontariusze pojawią się w okolicach bramy cmentarza parafialnego w Opatowie. Część środków z tej kwesty będzie przeznaczona na sfinansowanie remontu odnowionego już nagrobka, a część na przyszłe remonty, które chcemy przeprowadzić w okolicach kwietnia, maja przyszłego roku – mówi Tomasz Kucharski, przewodniczący TPZO .

W ubiegłym roku podczas dwudniowej kwesty zebrano ponad 11 tysięcy złotych – najwięcej w historii zbiórek. Pozwoliło to między innymi na odnowienie nagrobka zmarłego w 1855 roku Józefa Bartkiewicza i jego bliskich. – Kamienny krzyż z cokołu pomnika był przewrócony i złamany. Dzięki zbiórce został odnowiony – dodaje przewodniczący Kucharski.

Najstarsze zachowane na cmentarzu parafialnym w Opatowie nagrobki pochodzą z początku XIX wieku. Wiele z nich wpisano do rejestru zabytków. – Podczas wszystkich kwest udało się zebrać blisko 74 tysiące złotych. Odrestaurowaliśmy dzięki temu 14 zabytkowych pomników. Wydana zostanie broszurka z informacjami które pomniki zostały odnowione i fotografiami dokumentującymi renowację każdej z figur – mówi Tomasz Kucharski.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej z pomocą mieszkańców, którzy zasilają zbiórkę, odnawiają nagrobki zasłużonych dla Opatowa postaci oraz groby osób, o których niewiele wiadomo, ale pomniki nich wyróżniały się artystycznie, a były już bardzo zniszczone. Publikacja zostanie udostępniona także na stronie internetowej: www.tpzo.org.pl.

/sla/

Ważne wydarzenia