Nie chcesz brać udziału w referendum? Jak to zrobić?

Jak skutecznie odmówić udziału w rządowym referendum przy okazji wyborów do sejmu i senatu? – pytają nas słuchacze, którzy chcą wybrać swoich przedstawicieli do parlamentu i jednocześnie zamanifestować sprzeciw wobec wykorzystywania referendum dla potrzeb kampanii partii rządzącej.

Wybory do sejmu i senatu oraz referendum odbędą się 15 października w tym samym lokalu wyborczym, przy tej samej komisji i tych samym spisach wyborców. Uprawnione do głosowania osoby, po potwierdzeniu swojej tożsamości, otrzymają więc trzy karty do głosowania, które nie będą w żaden sposób spięte. – Każda osoba może pobrać wszystkie trzy karty lub odmówić pobrania dowolnej z nich – wyjaśnia Anna Niedbała, sekretarz miasta Ostrowca. – Można odmówić poboru dowolnej karty do głosowania. Wyborca ma prawo do udziału w głosowaniu, ale nie ma obowiązku głosowania i sam zdecyduje, czy weźmie udział we wszystkich, czy tylko w wybranych głosowaniach – dodaje.

Odmowa przyjęcia karty przez wyborcę musi zostać odnotowana w spisie wyborców. – Jeśli ktoś z wyborców odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, wówczas członek komisji musi ten fakt odnotować w spisie wyborców, w rubryce uwagi, wpisując adnotację 'bez sejmu”, 'bez senatu”, 'bez referendum” – tłumaczy Anna Niedbała. Przypomina też o zabraniu ze sobą do lokalu wyborczego dowodu potwierdzającego tożsamość. Po raz pierwszy może nim być elektroniczny dowód osobisty w aplikacji mObywatel.

/mag/

Ważne wydarzenia