Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Dyskusja była długa

Fot. Anna Śledzińska

15 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się – bo tylko tylko tylu radnych opozycji pojawiło się na sesji – Rada Powiatu Ostrowieckiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok zarządowi powiatu.

Raport o stanie powiatu radni otrzymali miesiąc wcześniej. W piątek, 30 czerwca spotkali się na sesji absolutoryjnej, podczas której omówiono wykonanie budżetu za ubiegły rok. Dochody powiatu zaplanowane na 198 milionów złotych, zostały wykonanie na poziomie 188 milionów. Wydatki planowano na 208 milionów złotych, a osiągnęły one poziom 197 milionów.

– Główne dochody powiatu to subwencja, dotacje niewielkie dochody własne i udział w podatkach, który z roku na rok maleje. To pokazuje jednocześnie, że niewielkie są możliwości zwiększenia dochodów. Występujemy o wszystkie środki zewnętrzne i to też nas zdeterminowało do szukania rozwiązań, aby mieć jak największą pulę właśnie na realizację tych przedsięwzięć, które są naszym priorytetem – mówiła na sesji starosta Marzena Dębniak.

Wydatki na drogi publiczne i transport wyniosły 32 miliony złotych.

– W 2022 roku najważniejsze inwestycje i remonty wykonaliście na ulicy 11 listopada i Samsonowicza, gdzie zmienił się układ komunikacyjny i wygląd tej części miasta. Inwestycja kosztowała prawie 19 milionów złotych i w większości były to pieniądze unijne. Przeprowadziliśmy termomodernizację placówki w Małachowie, wdrożyliśmy projekt cyfrowy powiat.

Kolejne duże inwestycje wskazane przez Marzenę Dębniak to dokończenie budowy lądowiska na dachu szpitala, zakończenie remontu w obu oddziałach Muzeum Historyczno – Archeologicznego , wykonanie 14 bezpiecznych przejść dla pieszych, remont drogi powiatowej i mostu w Małym Jodle.

Dyskusja na temat raportu o stanie powiatu oraz wykonaniu budżetu w ubiegłym roku trwała prawie trzy godziny mimo iż – jak informowaliśmy – w sesji uczestniczyło tylko dwóch radnych opozycyjnego klubu PiS Janusz Gołdyn i Marek Bilski oraz jego były członek Paweł Walesic. Wszyscy trzej podkreślali, że raport został bardzo dobrze przygotowany, ale mimo to widzą pewne mankamenty. Janusz Gołdyn zajął się głównie tematem wyludniania powiatu ostrowieckiego.

– Rozumiem, że to ogólnopolski problem i trend spadku dzietności, ale myślę że powinniśmy rozmawiać i działać. Coś zrobić, aby zmniejszyć skalę „ucieczki” młodych ludzi z naszego powiatu – mówił radny.

Sprawozdanie z wykonania budżetu także przyjęto 15 głosami za, przy 3 wstrzymujących się. Radni opozycji nie przedstawili oficjalnego stanowiska klubu. Jego przewodniczący Zbigniew Duda nie uczestniczył w posiedzeniu, nie przygotował też dokumentu, który zwyczajowo jest odczytywany na sesji absolutoryjnej.

/sla/

Ważne wydarzenia