Dziś sesja absolutoryjna w Kunowie

W czwartek o 13.00 rozpoczęła się sesja absolutoryjna w gminie Kunów. Radni debatować będą między innymi nad Raportem o stanie gminy Kunów za 2022 rok.

Dokument na 126 stronach opisuje między innymi podejmowane działania w różnych obszarach, jak pomoc społeczna, działalność komunalna, kulturalna, edukacja, realizowane strategie i programy, jak i stan gminy w zakresie infrastruktury, przyrody, demografii czy bezrobocia oraz kondycję finansową samorządu.

Gmina w poprzednim roku wykonała zaplanowane na kwotę 61,5 miliona złotych dochody w 94 procentach. Przekroczyły 57 milionów 700 tysięcy złotych. Wydatki przekroczyły kwotę 70 milionów złotych. – Dokonaliśmy też emisji obligacji na 3 miliony złotych. Deficyt wyniósł 7 milionów 360 tysięcy złotych. Taki deficyt przy dochodach wynoszących ponad 57 milionów jest mały, to znikomy procent – przekonuje Lech Łodej, burmistrz Kunowa.
Gmina ma też zadłużenie przekraczające 17,5 miliona złotych, a to 30,5 procenta wielkości dochodów z minionego roku.

– Wydatki inwestycyjne wyniosły 10 milionów 388 tysięcy złotych. Wybudowaliśmy skate park z siłownią zewnętrzną i placem zabaw.  Trwa budowa kanalizacji w Janiku. W Wymysłowie wybudowaliśmy świetlicę. Trwa też budowa domków socjalnych w Nietulisku Dużym. Powstanie tam 9 budynków i 18 mieszkań. Wymienić też należy termomodernizację urzędu – wymienia najważniejsze zrealizowane lub rozpoczęte inwestycje na ternie gminy, zaznaczając, że wykonali też dokumentacje dla kolejnych, na przykład remontów dróg czy modernizacji stadionu.

Licząc zwłaszcza na dotacje rządowe chciałby także dokończyć remont dworku w Chocimowie, czy wybudować gminny dom samopomocy w Miłkowskiej Karczmie. – Mamy od dwóch lat pozwolenie na budowę i czkamy na uruchomienie środków, najprawdopodobniej z KPO lub rządowych – zaznacza burmistrz. W planach jest też zapowiadany remont budynku po szkole zawodowej, gdzie działa już centrum kultury, a powstać miałoby kino i warsztat terapii zajęciowej, a także remont remizy w Prawęcinie czy budowa farmy fotowoltaicznej na powierzchni około 2 ha w Janiku i przy oczyszczalni ścieków.

Po debacie o stanie gminy radni będą głosować nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania.

/mag/

Ważne wydarzenia