45 urodziny „Janinki”. Uroczysty jubileusz Przedszkola nr 15 im. Janiny Porozińskiej

Od 45 lat przedszkole nr 15 im. Janiny Porazińskiej uczy i opiekuje się najmłodszymi mieszkańcami Ostrowca. Wczoraj uroczyście świętowało jubileusz.
Na terenie przedszkolnego ogrodu zaprezentowali się podopieczni placówki oraz koledzy i koleżanki z innych przedszkoli i szkół.

Na przykład uczniowie ze szkoły podstawowej nr 5 pomagali zaproszonym gościom w znalezieniu swoich miejsc.

– Wraz z koleżankami kieruję tutaj ruchem. Działamy w wielu akcjach charytatywnych, lubimy pomagać. Będziemy rozdawać okulary i dawać cukierki gościom. Chciałabym wrócić do czasów przedszkola – mówiła jedna z zaangażowanych w jubileusz uczennic z PSP nr 5.

Zaproszeni gości dzielili się wspomnieniami. Wśród nich była pierwsza dyrektorka Barbara Kluba.

– Kiedy obejmowałam tę placówkę 1 września 1977 roku, to już były przypisane dzieci, było grono pedagogiczne, był personel administracyjno-obsługowy, ale przedszkole jeszcze nie było wykończone. Wraz z końcówką budowy urządzaliśmy to przedszkole.  Pod koniec listopada 1977 roku wprowadziliśmy dzieci, ale wokół budynku był plac budowy i błoto. Były tylko kładki położone tak, aby dzieci mogły wejść do środka – wspominała Barbara Kluba.

Dodawała, że przedszkole było bardzo ważne, bo wtedy powstawał nowy zakład huty i do Ostrowca zjeżdżało do pracy wiele rodzin z małymi dziećmi.
Od pięciu lat przedszkolem kieruje Edyta Kowalska. – Zależało nam bardzo na tym, by zorganizować takie spotkanie pokoleń – mówi.

– Doszliśmy do wniosku, że warto przypomnieć tę piękną historię przedszkola, warto podkreślić dorobek edukacyjny placówki i jej zasługi oraz miejsce na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

W ramach obchodów placówka przygotowała także wystawę „Galeria na sztalugach – z historii przedszkola”, czyli zdjęcia z 45 lat jego działalności.

/mor./

Ważne wydarzenia