Miejskie jednostki pracują normalnie. Funkcję prezydenta nadal pełni pierwszy zastępca Artur Łakomiec

Fot. Anna Śledzińska

Po tymczasowym aresztowaniu Jarosława Górczyńskiego, pierwszy zastępca Artur Łakomiec, pozostaje osobą pełniącą funkcję prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Jak wyjaśnia, urząd pracuje normalnie.

– W tej sytuacji dla nas nie zmieniło się nic od 28 marca, kiedy prezydent Jarosław Górczyński był odsunięty od urzędowania. Ustawowo jest przewidziane, że w tej sytuacji funkcję prezydenta pełni pierwszy zastępca – wyjaśnia Artur Łakomiec.

Administracja urzędu czeka na oficjalne zawiadomienie o aresztowaniu od sądu i dopiero wtedy prześle tę informację do komisarza wyborczego. Przepisy mówią jednak wyraźnie, że nawet w razie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec prezydenta miasta, funkcję przejmuje właśnie pierwszy wiceprezydent, jeśli tylko był wcześniej powołany.

Anna Niedbała, sekretarz miasta poinformowała nas, że wszystkie miejskie komórki pracują tak jak dotychczas i nie ma zagrożenia ciągłości pracy.

Przypomnijmy, że Jarosław Górczyński został ponownie zatrzymany przez CBA w poniedziałek rano i usłyszał nowe zarzuty korupcyjne. We wtorek, 24 maja)sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

/sla/

Ważne wydarzenia