Sąd ponownie nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie prezydenta Ostrowca

Prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, któremu Prokuratura Krajowa zarzuca przyjęcie korzyści majątkowych w łącznej kwoce 40 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej, nie zostanie aresztowany na czas prowadzonego postępowania.

Dziś Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie Prokuratury Krajowej na decyzję Sądu Rejonowego Katowice – Wschód o niestosowaniu wobec oskarżonego środków zapobiegawczych. – Prokurator, kierując zażalenie, przedstawił argumenty wskazujące na to, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie w prawidłowy sposób zabezpieczyć dalszy tok tego postępowania, ale niestety sąd nie podzielił tego stanowiska, odrzucił nasze zażalenie, ale też wskazał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa – mówi Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Sędzia Jacek Krawczyk, rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach przyznaje, że sąd podziela jedną z przesłanek do zastosowania aresztu tymczasowego, czyli dostrzega wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu, ale nie zgadza się, że zachodzi obawa matactwa, a do zastosowania tak surowego środka zapobiegawczego, jak areszt tymczasowy, konieczne jest zaistnienie także przesłanek szczególnych, w tym właśnie obawy matactwa lub ucieczki.

Rzecznik Prokuratury Krajowej, zapytany przez Radio Ostrowiec, kiedy prokuratura przygotuje akt oskarżenia, który zostanie kierowany do sądu, odpowiada, że postępowanie jest w toku. – Na tym etapie ten materiał dowodowy jest w dalszym ciągu gromadzony i w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy to postępowanie się zakończy – mówi prokurator Łapczyński.

Decyzji sądu nie komentuje obrończyni prezydenta Górczyńskiego. Mecenas Beata Woch wskazuje tylko, że sąd nie zastosował wobec jej klienta żadnego środka zapobiegawczego.

/mag/

Ważne wydarzenia